You are currently viewing กัญชากับการแพทย์ เกี่ยวข้องกันอย่างไร

กัญชากับการแพทย์ เกี่ยวข้องกันอย่างไร

หลายคนคงรู้จักกัญชาเป็นอย่างดี แต่มักจะรู้จักกันในแง่ของที่ว่ากัญชาเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งที่ทำให้ผู้เสพมีอาการเคลิบเคลิ้มและล่องลอย แต่กัญชานั้นนอกจากจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการเป็นสารเสพติดแล้ว กัญชากับการแพทย์ ยังมีความเกี่ยวข้องกันอีกด้วย โดยทางการแพทย์มีการนำกัญชามาใช้เป็นยารักษาบางอย่าง แต่จะต้องทำในดุลยพินิจทางการแพทย์เท่านั้นและจะต้องมีความเหมาะสม ซึ่งกัญชานั้นสามารถสกัดนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่คิดมากทีเดียว นอกจากกัญชาแล้วยังมีพืชอีกชนิดในตระกูลเดียวกันที่ชื่อว่ากัญชง หลายคนอาจมีความสับสนเพราะทั้งสองมีลักษณะใบที่คล้ายกัน แต่ใบกัญชาจะอ้วนใหญ่กว่าและลำต้นเป็นพุ่ม ต่างจากกันชงที่มีใบเรียวเล็กและลำต้นสูงชะลูด

กัญชากับการแพทย์ ส่วนไหนที่นำมาใช้ประโยชน์

ในกัญชานั้นมีส่วนประกอบของสารต่างๆมากกว่าห้าร้อยชนิด แต่สารประกอบที่สำคัญมีสองอย่างนั่นคือเทอตราไฮโดรแคนนาบิทอลหรือ THC กับแคนนาไบดิอัลหรือ CBD  โดยสารที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทนั่นคือ THC  แม้จะมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทแต่สามารถนำมาช่วยกระตุ้นในเรื่องของความอยากอาหาร,ลดอาการคลื่นไส้และช่วยให้ผ่อนคลายได้  ส่วนสารอีกตัวนึงคือ CBD นั้นมีฤทธิ์ในเรื่องของการช่วยลดอาการอักเสบต่างๆและช่วยลดอาการชักเกร็งในผู้ป่วยได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกหรือเซลล์มะเร็งหลายชนิดในหลอดทดลอง แต่การนำมาใช้กับคนจริงนั้นยังอยู่ในช่วงของการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงต่อไป ยังไม่มีผลการวิจัยที่ระบุหรือยืนยันได้อย่างแน่ชัดในเรื่องของการรักษาโรคเนื้องอกและมะเร็ง

รูปแบบการนำมาใช้งาน

สำหรับตำรับยาแผนไทยนั้นจะทำออกมาในรูปแบบของน้ำมันกัญชาและรูปแบบของสารสกัดเพื่อนำไปรักษาอาการต่างๆที่แตกต่างกันไป แต่จะมีเพียงแค่บางอย่างเท่านั้นที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนยาอย่างเป็นทางการ สำหรับผู้คนที่ใช้กันโดยทั่วไปนั้นก็จะเป็นในลักษณะของน้ำมันกัญชาเท่านั้น เป็นยาใช้ภายนอกไม่ได้ใช้ภายใน แต่สำหรับยาที่ใช้ภายในสำหรับผู้ป่วย แพทย์ก็ต้องเป็นคนสั่งจ่ายตามดุลยพินิจ โดยจะมีการใช้กับผู้ป่วยในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อยาอื่นเท่านั้น หรือมีการได้รับผลข้างเคียงจากยาที่ไม่สามารถยอมรับได้ ซึ่งแพทย์จะต้องสั่งจ่ายตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากกัญชา ซึ่งเป็นไปตามการตัดสินใจส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย แพทย์ไม่มีสิทธิ์นำมาใช้เองโดยพละการ