You are currently viewing กัญชากับอาหาร
กัญชากับอาหาร

กัญชากับอาหาร

กัญชากับอาหาร

กัญชากับอาหาร

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข “ได้กําหนดให้ ใบ ราก ลําต้นกัญชา ไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดแล้ว สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องนำวัตถุดิบมาจากต้นที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น (พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฉ 7 อนุญาตภาครัฐที่มีภารกิจ อาจร่วมกับวิสาหกิจชุมชนได้)” ทำให้เกิดกระแสตอบรับมากมายเกี่ยวกับการใช้ กัญชากับอาหาร มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง

ใช้ กัญชากับอาหาร ได้จริงหรอ?

สมัยโบราณมีการนำกัญชาไปประกอบอาหารจริงๆนะ แต่ใส่แค่นิดเดียว แค่ส่วนใบ 1-2 ใบเท่านั้น ซึ่งคนโบราณมีความเชื่อว่าจะช่วยให้เจริญอาหาร หรือทำให้อาหารรดชาติดีขึ้น แต่เนื่องจากกัญชา จัดเป็นพืชเสพติดประเภทที่ 5 ซึ่งผิดกฏหมายและถูกควบคุมให้ใช้แค่ในทางการแพทย์และการศึกษาเท่านั้น ทำให้ปัจจุบันยังไม่มีการใช้กัญชากับอาหารอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นัก

3 สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้กัญชากับอาหาร

  1. การรับประทานอาหารที่มีกัญชาผสมอยู่นั้น อาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที กัญชาถึงจะเริ่มออกฤทธิ์ ทำให้ไม่รู้สึกอะไรในตอนแรกๆ ก็มักจะรับประทานเพิ่มเข้าไป มารู้ตัวอีกทีก็ได้รับในปริมาณที่มากเกินไปแล้ว เนื่องจากในขั้นตอนการปรุงอาหาร จะกะสัดส่วนปริมาณกัญชาได้ยาก ทำให้อาจได้รับเกินขนาดได้
  2. การได้รับกัญชามากเกินไป จะไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจทำให้หัวใจเต้นแรง (ซึ่งจะอันตรายมากสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจ จากทำให้หัวใจวายเฉียบพลันได้) อุณหภูมิของร่างกายจะผิดปรกติ จะรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ มีอาการคลื่นไส้ บ้านหมุน เกิดอาการวิตกกังวล ซึ่งถ้าได้รับในปริฒาณมากๆจะทำให้คนนั้นรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะตาย
  3. การได้รับกัญชาโดยที่ไม่รู้ตัว จะยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ตั้งใจใช้กัญชา เพราะมีโอกาสที่จะใช้เกินขนาดไปมากโดยขาดการยับยั้งชั่งใจ ทำให้อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้

กัญชากับอาหาร

” การรับประทานอาหารที่ผสมกัญชา ออกฤทธิ์ได้เช่นเดียวกับการเสพ แต่ช้ากว่า จึงพบอาการข้างเคียงจากการใช้กัญชาในปริมาณเกินขนาดจนเกิดอันตรายได้มากกว่า “