You are currently viewing อาหารที่ใส่ กัญชาเป็นอันตรายมั้ย

อาหารที่ใส่ กัญชาเป็นอันตรายมั้ย

อาหารที่มีส่วนผสมของ กัญชาเป็นอันตรายมั้ย ในส่วนที่กินได้แม้ตามกฎหมายได้อนุญาติแต่ในการที่เราจะบริโภคต้องระวังในการใส่เพราะอาจจะทำให้มีสารตกค้างทำให้เราเป็นอันตรายได้ ในส่วนของกัญชาเองมีสารทำให้เกิดอาการมึนเมาได้ยิ่งถ้าเกิดจากการปรุงที่ไม่ถูกต้องแล้วจะยิ่งเป็นอันตรายถ้าจำเป็นจะต้องใช้ก็ต้องรู้แหล่งที่มาเพื่อความปลอดภัย หรือจะสอบถามทางอย.ก่อนว่าแหล่งที่มาได้รับอนุญาติถูกต้องหรือไม่

กัญชาเป็นอันตรายมั้ย จากการปรุงอาหาร

กัญชา จะถูกกฎหมายแล้วแต่ก็ยังนำมาใช้งานได้เพียงบางส่วนบางส่วนยังถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างเช่นใบที่นำมาประกอบอาหารได้ส่วนช่อดอกและเมล็ดยังถือว่าเป็นยาเสพติดให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ในการนำใบมาปรุงอาหารถ้าเป็นการปรุงด้วยน้ำจะทำให้มีสาร THC หรือสารเมาออกมาน้อยกว่าการน้ำไปทอดกับน้ำมันและถ้าใช้เวลาในการปรุงนานเกินไปก็จะทำให้มีอันตรายจากการได้รับสารมากขึ้น ถ้าอยากต้องการบริโภคให้อร่อยและปลอดภัยต้องเป็นการทานใบสด อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเราไม่สามารถกินได้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนสตรีมีครรภ์ผู้มีโรคประจำตัว

เงื่อนไขการปลูก กัญชา ในบ้านแบบถูกกฎหมาย

ในบ้านเรือนที่สามารถปลูก กัญชา ในบ้านได้บ้านละ 6 ต้นโดยต้องมีเงื่อนไขละรายละเอียดต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดสามารถทำได้ทั่วประเทศโดยต้องมีการรวมตัวเป็นวิสหกิจชุมชนคือการรวมตัวกันของครอบครัว 7 ครัวเรือนขึ้นไปแล้วแจ้งขึ้นทะเบียนกับทางเกษตรอำเภอเพื่อทำเรื่องขอใบอนุญาติจากอย.เป็นการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกัญชา การแนะนำให้ปลูกโดยการทำแบบครบวงจรเนื่องจากยังมีศัตรูพืชและโรคต่างๆไม่สามารถปลูกได้อย่างง่ายดายโดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนความรู้และข้อมูลต่างๆอีกด้วย

ปลูก กัญชา ให้ได้คุณภาพ

การปลูก กัญชา โดยไม่ใช้ดินนั้นมีเหตุผลอยู่ว่าในดินอาจจะมีโลหะหนักผสมอยู่มาก โดยการปลูกในแบบอื่นเพื่อใช้ในการทดแทน ส่วนการปลูกนั้นมี 2 วิธีคือการเพาะต้นกล้าและการปักกิ่งชำ ส่วนในการปลูกด้วยเมล็ดนั้นขึ้นอยู่กับทางที่มาของเมล็ดนั้นถ้าเป็นเมล็ดใหม่แช่นึง 1 คืนรากก็จะงอกขึ้นมาแล้วนำเมล็ดใส่ลงไปในถาดหลุมหลังจากนั้น 15 วันค่อยย้ายทำการปลูกในกระถางต่อไป เมื่อระยะเวลาของต้นกัญชาอายุได้ประมาณ 2 เดือนใบนั้นก็เริ่มสามารถนำมาประกอบอาหารได้ส่วนดอกก็สามารถเก็บเพื่อส่งไปใช้ในทางการแพทย์ได้อีกทางนึงเช่นกัน