กัญชากับอาหาร
กัญชากับอาหาร

กัญชากับอาหาร

กัญชากับอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข "ได้กําหนดให้ ใบ ราก ลําต้นกัญชา ไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดแล้ว สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ แต่ต้องนำวัตถุดิบมาจากต้นที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น (พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฉ 7 อนุญาตภาครัฐที่มีภารกิจ อาจร่วมกับวิสาหกิจชุมชนได้)" ทำให้เกิดกระแสตอบรับมากมายเกี่ยวกับการใช้ กัญชากับอาหาร มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง ใช้ กัญชากับอาหาร ได้จริงหรอ? สมัยโบราณมีการนำกัญชาไปประกอบอาหารจริงๆนะ แต่ใส่แค่นิดเดียว แค่ส่วนใบ 1-2 ใบเท่านั้น ซึ่งคนโบราณมีความเชื่อว่าจะช่วยให้เจริญอาหาร หรือทำให้อาหารรดชาติดีขึ้น แต่เนื่องจากกัญชา จัดเป็นพืชเสพติดประเภทที่ 5…

Continue Reading กัญชากับอาหาร